Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2008 R2* — wersja końcowa

15591
12/14/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 23.5.1 sterownika karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2008 R2*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 R2 family*
  • Rozmiar: 54.4 MB
  • SHA1: DC9CFBE82754F34874DDD42DB0B6622F6AD407B2

Szczegółowy opis

Co nowego?

  • Obsługa karta sieciowa Intel® Ethernet X722-2
  • Obsługa karta sieciowa Intel® Ethernet X722-4

Starsze pliki do pobrania

Starsze pakiety plików do pobrania PRODC32 i PRODC64 zapewniają obsługę Intel® PROSet, sterowników, ANS, FCoE i DCB dla systemu Windows 7* i Windows Server 2008 R2*.

Regularne narzędzia Webpack zapewniają Intel® PROSet obsługę systemów operacyjnych Windows 8.1*, Windows Server 2012*, Windows Server 2012 R2*, Windows® 10, Windows Server 2016* lub nowszych obsługiwanych systemów operacyjnych.

Uwaga: Nowa obsługa sprzętu ani nowe funkcje nie zostaną dodane do starszych pakietów plików do pobrania.

Celu

Instaluje sterowniki podstawowe, Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows*, zaawansowane usługi sieciowe (ANS) dla zespołu i sieci VLAN dla kart Intel® Ethernet dla systemu Windows Server 2008 R2. Możesz również użyć tych sterowników w systemie Windows Small Business Server 2011*.

Zapoznaj się z informacjami o readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.