Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2008 R2* — wersja końcowa

15591
1/23/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 25.0 sterownika karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2008 R2*. – Wersja końcowa

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 R2 family*
  • Rozmiar: 49.1 MB
  • SHA1: C82C5E12225B45359A6FAC59F6B20790A92A9614

Szczegółowy opis

Starsze pliki do pobrania

Starsze pakiety pobierania PRODC32 i PRODC64 zapewniają obsługę Intel® PROSet, sterowników, ANS, FCoE i DCB dla systemu Windows 7* i Windows Server 2008 R2*.

Standardowe narzędzia Webpack zapewniają Intel® PROSet obsługę systemów operacyjnych Windows 8.1*, Windows Server 2012*, Windows Server 2012 R2*, Windows® 10, Windows Server 2016* lub nowszych obsługiwanych systemów operacyjnych.

Uwaga: Nowa obsługa sprzętu ani nowe funkcje nie zostaną dodane do starszych pakietów plików do pobrania.

Celu

Instaluje sterowniki podstawowe, Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows*, zaawansowane usługi sieciowe (ANS) dla zespołu i sieci VLAN dla kart Intel® Ethernet dla Systemu Windows Server 2008 R2. Możesz również użyć tych sterowników w systemie Windows Small Business Server 2011*.

Zapoznaj się z informacjami o readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.