Wbudowany sterownik wideo dla systemu Windows* XP

15615
2/5/2010

Wprowadzenie

To pobieranie zawiera sterowniki wideo dla systemu Microsoft Windows* XP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows XP family*
  • Rozmiar: 27.5 MB
  • SHA1: 6C47EE581E0DBEA251283FA5C302F3427E262AA6

Szczegółowy opis

Po pobraniu pliku rozpakuj zawartość pliku zip do katalogu tymczasowego.

Instrukcja instalacji
------------------------
Uruchom setup.exe.

Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników
*********************************************************

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.