Intel® Network Adapter Virtual Function Driver for Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections

15622
12/18/2017

Wprowadzenie

The ixgbevf driver version 4.3.3 supports 82599, X540, and X552-based Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connection virtual function devices that can only be activated on kernels that support SR-IOV.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 181.8 KB
  • SHA1: 49D14471C7EECD12161361B40A3765010FC81FDC

Szczegółowy opis

Overview

This release includes ixgbe Linux*-based drivers for Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections.

 

Which file to choose?

  • ixgbe-x.x.x.tar.gz driver supports all 82599, 82598EB, X540, and X552-based Intel 10 Gigabit Ethernet Network Connections.
  • ixgbevf-x.x.x.tar.gz driver supports 82599, X540, and X552-based virtual function devices that can only be activated on kernels that support SR-IOV.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.