Sterownik akceleratora grafiki Intel® Graphic Media Accelerator 3150 dla systemu Windows 2008* 32-bitowego

15633
2/19/2010

Wprowadzenie

Sterownik akceleratora grafiki Intel® Graphic Media Accelerator 3150 dla systemu Windows 2003* i Windows 2008* 32-bitowego

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 family*
  • Rozmiar: 18 MB
  • SHA1: A13BF48BA3B631DA5DCD67B0F4EEF325DB1E7FE4

Szczegółowy opis

Ten sterownik został zapisany specjalnie dla platform pamięci masowej opartych na procesorze Intel® Atom™ z akceleratorem grafiki Intel® Graphics Media Accelerator 3150. Ten pakiet zawiera instalator do ogólnego użytku publicznego. Wyświetl plik README w celu uzyskania informacji o instalacji oraz INFORMACJE O WERSJI, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera 32-bitowa wersja PV 15.12.50.1910 dla systemu Microsoft Windows* 2008 Server.

Sterowniki oprogramowania podane na tej stronie są wersjami ogólnymi i mogą być używane do ogólnych celów. Jednak producenci oryginalnego sprzętu komputerowego (OEM) mogli zmienić funkcje, wprowadzić dostosowania lub wprowadzić inne zmiany w zapewnianym przez nie oprogramowaniu lub opakowaniu oprogramowania. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji w Twoim systemie OEM, firma Intel zaleca skontaktowanie się z producentem OEM i korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez producenta systemu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.