Pakiet odzyskiwania systemu BIOS S5500BC dla EFI

15641
5/25/2012

Wprowadzenie

Pakiet odzyskiwania systemu BIOS S5500BC dla EFI

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 8.4 MB
  • SHA1: 5502816D7DBD6BD404847A4F5035D51435F3CD72

Szczegółowy opis

Odzyskiwanie systemu BIOS wymaga, aby następujące pliki były obecne w katalogu głównym na nośnikach startowych, takich jak napęd optyczny SATA lub tylko pendrive USB. Uwaga W tej procedurze dyskietki USB nie są obsługiwane.1. FVMAIN. FV — plik obrazu środowiska operacyjnego odzyskiwania UEFI
2. iFLASH32.EFI — narzędzie do aktualizacji flash UEFI 2.6, kompilacja 10 lub nowsza
3. *REC. CAP — plik "Chyłka w systemie BIOS", w którym * reprezentuje wersję biosu, która ma zostać załadowana do systemu.
4. URUCHAMIANIE. NSH — plik skryptu UEFI, który automatycznie działa po załadowaniu obrazu środowiska operacyjnego UEFI.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.