Pakiet odzyskiwania systemu BIOS S5520HCT dla EFI

15709
5/8/2010

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet odzyskiwania systemu BIOS dla Intel® Server Board S5520HCT do użytku wyłącznie z EFI.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 8.1 MB
  • SHA1: 578473CCA95AFF88B03322C118B3B3AC86941A62

Szczegółowy opis

Ten plik do pobrania zawiera pakiet odzyskiwania systemu BIOS dla Intel® Server Board S5520HCT do użytku wyłącznie z EFI.

Odzyskiwanie systemu BIOS wymaga, aby następujące pliki były obecne w katalogu głównym na nośnikach startowych, takich jak dysk optyczny SATA lub tylko pendrive USB. Dyski USB nie są obsługiwane w tej procedurze.
1. FVMAIN. FV — plik obrazu środowiska operacyjnego odzyskiwania UEFI
2. iFLASH32.EFI — narzędzie do aktualizacji pamięci flash UEFI 2.6, kompilacja 10 lub nowsza
3. *REC. CAP — plik "Zasuwanie systemu BIOS", w którym * reprezentuje wersję biosu, którą należy załadować do systemu.
4. URUCHAMIANIE. NSH — plik skryptu UEFI, który automatycznie działa po załadowaniu obrazu środowiska operacyjnego UEFI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego pakietu, przeczytaj plik readme.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.