Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

15755
11/9/2018

Wprowadzenie

Ta wersja 23.4 pobiera sterowniki UEFI, obrazy Intel® Boot Agent i Intel® iSCSI Remote Boot, aby zaprogramować obraz flash ROM opcji PCI oraz zaktualizować opcje konfiguracji flash.

Dostępne pliki do pobrania

 • Linux*
 • Rozmiar: 8.4 MB
 • SHA1: 96BDEDF8FB6B65FAFCA68553C8280E827B655C67
 • Niezależne od systemu operacyjnego, Linux*
 • Rozmiar: 12.3 MB
 • SHA1: 574419845AC7282EF022C63BA0E544641EBD1327

Szczegółowy opis

Celu

Pakiet ten zawiera oprogramowanie i sterowniki do środowisk preboot, w tym sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i obrazy Intel® iSCSI Remote Boot.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Co nowego?

Zapoznaj się z readme.txt , aby dowiedzieć się więcej o nowościach, obsłudze systemów operacyjnych, przewodnikach użytkownika, znanych problemach i nie tylko.

Który plik należy pobrać?

 • PREBOOT.EXE: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Windows*, EFI i DOS
 • Preboot.plan.gz: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Linux*

Opis

Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) to narzędzie, którego możesz użyć do zaprogramowania pamięci ROM opcji PCI w pamięci flash obsługiwanych Intel® Network Adapters PCI i PCIe* oraz do aktualizacji konfiguracji.

BootUtil zastępuje starsze narzędzia i zapewnia funkcjonalność starszych Intel Boot Agent IBAUTIL; zdalnego uruchamiania iSCSI, ISCSIUTL; LANUTIL; oraz programy narzędziOWE DWUTIL, które zostały znaleziono w opakowaniach internetowych PROBOOT, ISBoot oraz PROEFI.

BootUtil obsługuje wszystkie karty obsługiwane przez poprzednie programy narzędziowe.

Informacje na temat korzystania z tego narzędzia można znaleźć w bootUtil.txt oraz w instrukcji obsługi (index.htm).

Plik obrazu BootIMG.FLB jest wyodrębniony do wybranej ścieżki w sekcji \APPS\BootUtil.

Informacje o wersji obrazu można znaleźć w sekcji .\APPS\BootUtil\iv.txt.

To pobieranie oprogramowania zastępuje narzędzia i dokumentację znalezioną w PROBOOT.exe, ISBoot.exe i PROEFI.exe.

PREBOOT.EXE to samodzielne wyodrębnianie archiwum i zawiera dokumentację, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Windows, rozszerzonego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI) i DOS.

Aby rozpakować pliki:

 1. Po pobraniu pliku kliknij dwukrotnie, aby wykonać ten plik w systemie Windows.
 2. Zaakceptuj umowę licencyjną.
 3. Wybierz ścieżkę, w której chcesz rozpakować pliki.
 4. Po rozpowszechnieniu plików uruchomiona zostanie instrukcja obsługi.

Użytkownicy systemu Linux z PREBOOT.EXE

Rozpakuj zawartość tego archiwum poprzez nadanie poleceniu "rozpakuj PREBOOT". z o.o.

Pliki w PREBOOT.exe

PREBOOT\

 • index.htm: strona główna dla instrukcji obsługi
 • license.pdf: licencja na oprogramowanie
 • license.txt: dodatkowe informacje o licencji
 • readme.txt: informacje o wersji oprogramowania
 • relnotes.rtf: webpack — informacje o wersji

PREBOOT\APPS\BOOTAGNT\DOCS: pliki podręcznika użytkownika dla Intel® Boot Agent

PREBOOT\APPS\BootUtil\: pliki Intel® Ethernet Flash Firmware Utility

 • .. \iv.txt: wersje obrazu i sterownika w BOOTIMG. Flb
 • .. \BootIMG.FLB: plik obrazu Preboot
 • .. \DOCS\BootUtil.txt: readme dla Intel® Ethernet Flash Firmware Utility
 • .. \DOS\BootUtil.exe: wersja Intel® Ethernet Flash Firmware Utility DOS
 • .. \EFI64\BOOTUTIL64. EFI: wersja EFI Intel® Ethernet Flash Firmware Utility dla systemów opartych na procesorach Intel® Itanium®
 • .. \EFIx64\: wersja EFI Intel® Ethernet Flash Firmware Utility dla systemów x64
 • .. \\Win32\: Intel® Ethernet Flash Firmware Utility dla 32-bitowych wersji systemu Windows
 • .. \\Winx64\: Intel Ethernet Flash Firmware Utility dla wersji systemu Windows x64

PREBOOT\APPS\EFI\ Rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (EFI) — sterowniki i pliki

 • .. \DOCS\: pliki przewodnika użytkownika dla EFI
  • .. \EFI64\EnnnnI4. EFI — sterownik UEFI IA64 10 gigabit (nnnn = wersja)
  • .. \EFI64\EnnnnI2. EFI — sterownik gigabitowy UEFI IA64 PCI (nnnn = wersja)
  • .. \EFI64\EnnnnI3. EFI — sterownik gigabitowy UEFI IA64 PCI-E (nnnn = wersja)
  • .. \EFIx64\EnnnnX4. EFI — sterownik UEFI x64 10 gigabit (nnnn = wersja)
  • .. \EFIx64\EnnnnX2. EFI — sterownik gigabitowy UEFI x64 PCI (nnnn = wersja)
  • .. \EFIx64\EnnnnX3. EFI — sterownik gigabitowy UEFI x64 PCI-E (nnnn = wersja)

PREBOOT\APPS\APPS\FCOEBOOT\DOCS: pliki podręcznika użytkownika dla FCoE i DCB

PREBOOT\APPS\FCOEBOOT\Win32: pliki rozruchowe FCoE dla 32-bitowego systemu Windows

PREBOOT\APPS\FCOEBOOT\Winx64: pliki rozruchowe FCoE dla 64-bitowego systemu Windows (nie dla systemów z procesorami Intel® Itanium®)

PREBOOT\APPS\iSCSI: dokumentacja rozruchowa i pliki iSCSI dla systemu Linux i Windows

Pliki w Preboot.zgłęb.gz

PREBOOT\

 • index.htm: strona główna dla instrukcji obsługi
 • licesnse.pdf: licencja na oprogramowanie
 • license.txt: dodatkowe informacje o licencji
 • readme.txt: informacje o wersji oprogramowania
 • relnotes.rtf: webpack — informacje o wersji

PREBOOT\APPS\BOOTAGNT\DOCS: pliki podręcznika użytkownika dla Intel® Boot Agent

PREBOOT\APPS\BootUtil\: pliki Intel® Ethernet Flash Firmware Utility:

 • .. \iv.txt: wersje obrazu i sterownika w BOOTIMG. Flb
 • .. \BootIMG.FLB: plik obrazu Preboot
 • .. \DOCS\BootUtil.txt: readme dla Intel® Ethernet Flash Firmware Utility
 • .. \\Linux_x64\: Intel® Ethernet Flash Firmware Utility dla 64-bitowych wersji systemu Linux
 • .. \\Linux32\: Intel Ethernet Flash Firmware Utility dla 32-bitowych wersji systemu Linux

PREBOOT\APPS\iSCSI — dokumentacja rozruchowa i pliki iSCSI dla systemu Linux

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.