Intel® Ethernet Connections Boot Utility, obrazy Preboot i sterowniki EFI

15755
7/22/2021

Wprowadzenie

Ta wersja 26.4 umożliwia zainstalowanie sterowników UEFI, plików Intel® Boot Agent oraz obrazów Intel® iSCSI Remote Boot, by zaprogramować obraz flash z opcją PCI i zaktualizować opcje konfiguracji pamięci flash.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 7.4 MB
  • SHA1: D9714B843A71E303FFF7924DA977CBCACCD06238
  • OS Independent
  • Rozmiar: 11 MB
  • SHA1: 36A39CB30700BF3F773E4FCF9E4D28BD4E9870C8

Szczegółowy opis

Celu

Ten pakiet zawiera oprogramowanie i sterowniki do środowisk przed rozruchem, w tym sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot obrazów.

Przegląd

Karta Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) jest wykorzystywana do aktualizacji konfiguracji i programowania rom opcji PCI w pamięci flash obsługiwanych kart sieciowych z technologią Intel PCI i PCI-Express*. BootUtil zastępuje istniejące narzędzia i zapewnia funkcjonalność starszych IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL i FLAUTIL. BootUtil obsługuje wszystkie karty sieciowe obsługiwane przez poprzednie programy narzędziowe.

W celu uzyskać więcej informacji zapoznaj się z plikiem bootutil.txt.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji i readme, co nowego, obsługa systemów operacyjnych, przewodniki użytkownika, znane problemy i inne informacje.

Który plik należy pobrać?

  • PREBOOT. ZIP: Dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Windows*, EFI i DOS.
  • Preboot.star.gz: Dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Linux*

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.