Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

15755
7/22/2021

Wprowadzenie

Ta wersja 26.4 pliku do pobrania instaluje sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i obrazy Intel® iSCSI Remote Boot, aby zaprogramować obraz flash ROM opcji PCI i zaktualizować opcje konfiguracji flash.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 7.4 MB
  • SHA1: D9714B843A71E303FFF7924DA977CBCACCD06238
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 11 MB
  • SHA1: 36A39CB30700BF3F773E4FCF9E4D28BD4E9870C8

Szczegółowy opis

Celu

Pakiet zawiera oprogramowanie i sterowniki do środowisk przed uruchomieniem, w tym sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i obrazy Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot.

Przegląd

Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) służy do aktualizacji konfiguracji i zaprogramowania pamięci ROM opcji PCI w pamięci flash obsługiwanych kart sieciowych Intel PCI i PCI-Express*. BootUtil zastępuje istniejące programy narzędziowe i zapewnia funkcjonalność starszych modułów IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL i PANDEMIUTIL. BootUtil obsługuje wszystkie karty obsługiwane przez poprzednie programy narzędziowe.

Więcej informacji można znaleźć w bootutil.txt .

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji i przeczytaj informacje na temat nowości, obsługi systemów operacyjnych, przewodników użytkownika, znanych problemów i nie tylko.

Który plik należy pobrać?

  • PREBOOT.ZIP: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Windows*, EFI i DOS
  • Preboot.plan.gz: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Linux*

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.