Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

15755
6/15/2020

Wprowadzenie

Ta wersja 25.1.1 pobiera sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i obrazy Intel® iSCSI Remote Boot, aby zaprogramować obraz flash ROM opcji PCI i zaktualizować opcje konfiguracji flash.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 10.2 MB
  • SHA1: C1174212468DDA54BA38E436168049630140E1C3
  • Linux*
  • Rozmiar: 6.8 MB
  • SHA1: FDAC67DACAC6E362B84D050923CE7539C2911273

Szczegółowy opis

Celu

Pakiet zawiera oprogramowanie i sterowniki do środowisk przed uruchomieniem, w tym sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i obrazy Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot.

Przegląd

Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) służy do aktualizacji konfiguracji i zaprogramowania pamięci ROM opcji PCI w pamięci flash obsługiwanych kart sieciowych Intel PCI i PCI-Express. BootUtil zastępuje istniejące programy narzędziowe i zapewnia funkcjonalność starszych modułów IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL i PANDEMIUTIL. BootUtil obsługuje wszystkie karty obsługiwane przez poprzednie programy narzędziowe.

Więcej informacji można znaleźć w bootutil.txt.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami z readme dotyczącymi nowości, obsługi systemów operacyjnych, przewodników użytkownika, znanych problemów i innych informacji.

Który plik należy pobrać?

  • PREBOOT. EXE: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Windows*, EFI i DOS
  • Preboot.plan.gz: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Linux*

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.