Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

15755
7/14/2020

Wprowadzenie

Ta wersja 25.2 pliku do pobrania instaluje sterowniki UEFI, obrazy Intel® Boot Agent i Intel® iSCSI Remote Boot, aby zaprogramować obraz flash ROM opcji PCI i zaktualizować opcje konfiguracji flash.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 7.1 MB
  • SHA1: 5FA5C9BF31F7559F9DE0B98635658E7B279D0052
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 10.6 MB
  • SHA1: B658264F95635608F8243BF25AC4078ABDF0F70A

Szczegółowy opis

Celu

Pakiet zawiera oprogramowanie i sterowniki do środowisk przed uruchomieniem, w tym sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i obrazy Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot.

Przegląd

Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) służy do aktualizacji konfiguracji i zaprogramowania pamięci ROM opcji PCI w pamięci flash obsługiwanych kart sieciowych Intel PCI i PCI-Express. BootUtil zastępuje istniejące programy narzędziowe i zapewnia funkcjonalność starszych modułów IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL i PANDEMIUTIL. BootUtil obsługuje wszystkie karty obsługiwane przez poprzednie programy narzędziowe.

Więcej informacji można znaleźć w bootutil.txt .

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji i przeczytaj informacje na temat nowości, obsługi systemów operacyjnych, przewodników użytkownika, znanych problemów i nie tylko.

Który plik należy pobrać?

  • PREBOOT.EXE: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Windows*, EFI i DOS
  • Preboot.plan.gz: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Linux*

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.