Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

15755
2/23/2023

Wprowadzenie

Ta wersja 28.0 pliku do pobrania instaluje sterowniki UEFI, obrazy Intel® Boot Agent i Intel® iSCSI Remote Boot, aby zaprogramować obraz flash ROM opcji PCI i zaktualizować opcje konfiguracji flash.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, Microsoft Windows*
  • Rozmiar: 9.6 MB
  • SHA1: 0822C006769795B3C5A6E12C9498324658A82A75
  • Linux*
  • Rozmiar: 6 MB
  • SHA1: 6581236F2F6849363B95CCC858626296043C8053

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 10 marca 2023 r.:

Co zostało zaktualizowane: Informacje o wersji 28.0 zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia następujących informacji

  • Zaktualizowano naprawiony problem dotyczący funkcji przekrwiania może się nie udać po ponownym uruchomieniu systemu.
  • Dodano tryb Switchdev znanego problemu z konfiguracją mostu Linux.

================================

Celu

Pakiet zawiera oprogramowanie i sterowniki do środowisk przed uruchomieniem, w tym sterowniki UEFI, Intel® Boot Agent i obrazy Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot.

Przegląd

Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) służy do aktualizacji konfiguracji i zaprogramowania pamięci ROM opcji PCI w pamięci flash obsługiwanych kart sieciowych Intel PCI i PCI-Express*. BootUtil zastępuje istniejące programy narzędziowe i zapewnia funkcjonalność starszych modułów IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL i PANDEMIUTIL. BootUtil obsługuje wszystkie karty obsługiwane przez poprzednie programy narzędziowe.

Więcej informacji można znaleźć w bootutil.txt .

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji i przeczytaj informacje na temat nowości, obsługi systemów operacyjnych, przewodników użytkownika, znanych problemów i nie tylko.

Który plik należy pobrać?

  • PREBOOT.ZIP: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Windows*, EFI i DOS
  • Preboot.plan.gz: dokumentacja, programy narzędziowe i obrazy rozruchowe dla systemu Linux*

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.