Sterownik wideo ASPEED

15762
7/22/2010

Wprowadzenie

Sterownik wideo ASPEED

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów SUSE Linux*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 10.9 MB
  • SHA1: 22007EC5C0F7621D83B6995D0A3B0143C7D84D70

Szczegółowy opis

Pakiet ten zawiera sterownik wideo ASPEED dla systemu Microsoft Windows* i Linux*.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.