Sterownik RAID macierzy S5500HV dla systemu Windows*

15766
7/23/2010

Wprowadzenie

Sterownik RAID macierzy S5500HV dla systemu Windows*

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 26.4 MB
  • SHA1: 66F37ED4F5BDC504D1AE98AD279950C5B818782F

Szczegółowy opis

Ten pakiet zawiera sterownik RAID macierzy S5500HV dla systemu Windows*.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.