Narzędzie do diagnostyki procesorów Intel®

15951
1/6/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje narzędzie do diagnostyki procesorów Intel® w wersji 4.1.5.37, które jest zgodne z systemami wieloprocesorowymi.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 8.9 MB
  • SHA1: CB5552AC70672A2C101B33A472D67885E52C9BB1
  • Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows 10*
  • Rozmiar: 7.7 MB
  • SHA1: E6D1CF10134C8C91AB504DD0D6E46F6075CA7404
  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 84.3 MB
  • SHA1: 55DCACC128B8FC2F949AC331717D86F16FE3DA48

Szczegółowy opis

Celu

Celem narzędzia do diagnostyki procesorów Intel® jest weryfikacja funkcjonalności mikroprocesora Intel®. Narzędzie diagnostyczne sprawdza identyfikację marki, sprawdza częstotliwość pracy procesora, sprawdza określone funkcje procesora i wykonuje test obciążenia na procesorze.

Narzędzie do diagnostyki ® Intel® wersji 4.1.5.37 jest kompatybilne z systemami wieloprocesorowymi.

Uwaga: Nazwa pliku dla 32-bitowego i 64-bitowego pliku wykonywalnego: IPDT_Installer_4.1.5.37_32bit.exe

IPDT_Installer_4.1.5.37_64bit.exe

IPDT_Version#_src.zip to kod źródłowy modułów testowych narzędzia do diagnostyki procesorów Intel®.

W uwagach o wersji znajdziesz instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.