Narzędzie do diagnostyki procesorów Intel®

15951
6/24/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje narzędzie do diagnostyki procesorów Intel® w wersji 4.1.7.39, które jest kompatybilne z systemami wieloprocesorowymi.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 20.4 MB
  • SHA1: F8BB6D3894121D35ED794AE0547D27A9EB07F943
  • Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 7.8 MB
  • SHA1: A42AF798B5A414E1700ED62283E1292086F0FD6A
  • Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 3.9 MB
  • SHA1: 05CE2762DCC8A2735B99F2799D1618AF6A366F3D

Szczegółowy opis

Celu

Celem narzędzia do diagnostyki procesorów Intel® jest sprawdzenie funkcjonalności mikroprocesora Intel®. Narzędzie diagnostyczne sprawdza identyfikację marki, sprawdza częstotliwość pracy procesora, testuje określone funkcje procesora i wykonuje test obciążeń na procesorze.

Narzędzie do diagnostyki procesorów Intel® w wersji 4.1.7.39 jest kompatybilne z systemami wieloprocesorowymi.

Uwaga: Nazwa pliku wykonywalnego zarówno 32-bitowego, jak i 64-bitowego to: IPDT_Installer_4.1.7.39_32bit.exe

IPDT_Installer_4.1.7.39_64bit.exe

IPDT_Version#_src.zip to kod źródłowy modułów testowych narzędzia do diagnostyki procesorów Intel®.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.