S1200BT BIOS, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i narzędzia konfiguracyjne dla systemu Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

15988
5/22/2011

Wprowadzenie

One-Boot Flash Utility, PRZEGLĄDARKA, Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg), narzędzie do pobierania informacji o systemie (sysinfo) i inne

Dostępne pliki do pobrania

 • Rodzina systemów SUSE Linux*
 • Rozmiar: 58.3 MB
 • SHA1: 1C947CB79B17D532E1F6C37382834438474D5F51
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 14.5 MB
 • SHA1: B3EC1A31AE8023535BC98F060DC0710EAFE98B8F
 • Windows 7 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
 • Rozmiar: 33.9 MB
 • SHA1: 9DBB88273DBF9826C21AECA7ECEB18A57B6BD129
 • Windows Preinstallation Environment*
 • Rozmiar: 29.2 MB
 • SHA1: 0D8AE6971E334B1F1748405F010E58C1C2284ECE

Szczegółowy opis

Dla systemu Windows*
One-Boot Flash Utility
PRZEGLĄDARKA WYSZUKAJ
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Narzędzie do pobierania informacji o systemie (sysinfo)

Dla systemu Linux*
One-Boot Flash Utility
PRZEGLĄDARKA WYSZUKAJ
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Narzędzie do pobierania informacji o systemie (sysinfo)

Dla EFI
Narzędzie Iflash do aktualizacji systemu BIOS
Narzędzie do aktualizacji FWPIAUPD
Narzędzie do ładowania FRUSDR
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Przeglądarka dzienników zdarzeń systemowych
Narzędzie do pobierania informacji o systemie (sysinfo)

Dla systemu Windows PE
Narzędzie Iflash do aktualizacji systemu BIOS
Narzędzie do aktualizacji FWPIAUPD
Narzędzie do ładowania FRUSDR
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Przeglądarka dzienników zdarzeń systemowych

Prosimy o zapoznanie się z pakietem w celu uzyskania przewodników użytkownika.

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.