Sterownik systemu Linux* dla Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E i Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

16008
11/16/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Systemu Linux* dla kontrolerów Intel® RAID NVMe*+SAS+SATA.

Dostępne pliki do pobrania

 • Ubuntu Family*, Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
 • Rozmiar: 23.1 MB
 • SHA1: F3044DEC4995CA842B087D878FBA34F904EF79AC

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik systemu Linux* dla następujących kontrolerów Intel® RAID Trimode (NVMe*+SAS+SATA):

 • Pełna funkcja (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Poziom podstawowy (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Informacje o pakiecie

Wersja sterownika = 07.724.02.00

Obsługiwane systemy operacyjne (OS) =

 • RHEL* 8 (U5-U7), RHEL 9 (podstawa, U1)
 • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (SP2-SP4)
 • Ubuntu*

Uwaga: system operacyjny musi być również obsługiwany przez serwerowe płyty główne Intel® lub system, na którego zainstalowano kontroler RAID. Zobacz listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Uwaga: Firma Intel zaleca aktualizację oprogramowania sprzętowego Intel RAID Controller do najnowszych dostępnych.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.