Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600GZ/GL dla rozszerzonego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)

16165
7/20/2017

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera aktualizacje BIOS, oprogramowania sprzętowego ME, oprogramowania sprzętowego BMC i FRUSDR dla rozszerzonego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI) (2.06.0006).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 28.8 MB
  • SHA1: 61348033EBC79B90EB09E486D187078BFD8E99EB

Szczegółowy opis

Dla ostatniej wersji oprogramowania sprzętowego R02.06.E006

Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS tego pakietu.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

  • System BIOS: 02.06.0006
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: 02.01.07.328
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.28.10603
  • FRUSDR: 1.14

Ta wersja zwiększa ochronę danych konfiguracji platformy, zgodnie z opisem w Poradniku bezpieczeństwa firmy Intel INTEL-SA-00056.

Dodatkowe informacje

  • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z plikami readme w celu uzyskania szczegółowych informacji.
  • Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.
  • Kod open source do oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.