Pakiet oprogramowania sprzętowego dla modułów Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 i kontrolery RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008

16285
11/11/2016

Wprowadzenie

Zawiera oprogramowanie sprzętowe dla 6 Gb/s w pełni funkcjonalnych kontrolerów Intel RAID obsługujących RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 51.1 MB
  • SHA1: 90FD4997869BB72621F3D6CEBBD97EF4B40C9175

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla następujących 6 Gbs, w pełni wyposażonych kontrolerów Intel® RAID obsługujących RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3CB080, RMT3PB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25DB080, RS25NB008, RS25SB008

Informacje o pakiecie
Pakiet: 23.34.0-0019 (MR 5.14 P3)
Oprogramowanie sprzętowe 3.460.115-6465

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Notatki

  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą CmdTool2 będzie działać na wszystkich kontrolerach Intel® RAID.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2 oraz StorCLI będzie działać na wszystkich kontrolerach wymienionych w niniejszym dokumencie, ale może nie być kompatybilna ze starszymi kontrolerami Intel® RAID.
  • Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.