Intel® Smart Connect Technology

16311
8/25/2014

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania służy do instalacji Intel® Smart Connect Technology oprogramowania wersji 5.0.10.2850 dla komputera.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows* 8.1
  • Rozmiar: 21 MB
  • SHA1: AD5707B32F5DC1173FFC4693330E988DBC9119F6

Szczegółowy opis

Celu

Intel® Smart Connect Technology jest przeznaczona do aktualizacji programów przez okresowe wybudzanie komputera z trybu uśpienia/czuwania przez krótki okres czasu.

Masz problem z pobraniem?

Pobierz "Intel® Smart Connect Technology 5.0.exe" i uruchom plik, by zainstalować Intel Smart Connect Technology.

Ten plik ma działać na systemie komputerowym, który przyszły z Intel Smart Connect Technology zainstalowany od producenta. Intel Smart Connect Technology wymaga funkcji wbudowanych w BIOS systemu komputerowego.

Jak zainstalować?

Kliknij dwukrotnie na plik "Intel® Smart Connect Technology 5.0.exe" i postępuj zgodnie ze instrukcjami instalacji oprogramowania.

Uwaga: aby wykonać tę aktualizację, musisz posiadać uprawnienia administracyjne.

Wymagania:

Ten pakiet oprogramowania należy zainstalować na systemie komputerowym, który został zakupiony z Intel Smart Connect Technology zainstalowany od producenta. Ta wersja oprogramowania wymaga wcześniejszej wersji Intel Smart Connect Technology w systemie komputerowym, aby móc je zainstalować i uruchomić.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.