Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

16349
1/20/2022

Wprowadzenie

Konfigurator (ACUConfig.exe) służy do konfiguracji Intel AMT (tylko) i działa lokalnie na każdym systemie Intel AMT. Użyj konfiguratora, aby lokalnie skonfigurować system lub wysłać wniosek do RCS.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7 family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 16.7 MB
  • SHA1: 5D52BFEFEEDEBD9D5F339EB47D38B59FC524B9AA

Szczegółowy opis

Powiadomienie o konfiguracji i konfiguracji oprogramowania Intel®®

9 grudnia 2021 r.

Zgłoszono nowy znany problem: poprawka firmy Microsoft z listopada 2021 r. KB5008102/CVE-2021-42278, stosowana do serwerów Active Directory, może spowodować błędy w istniejących wersjach Intel® SCS podczas konfigurowania/utrzymywania Intel AMT z integracją aktywnego katalogu.

Zgodnie z naszym ogłoszeniem o zakończeniu eksploatacji w lutym 2021 r. pełny pakiet Intel® SCS nie jest już dostępny na tej stronie pobierania.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie poradnika technicznego (Intel_SCS_and_KB5008102.pdf).

Wymieniony w tym miejscu pakiet konfiguratora Intel® SCS został zaktualizowany wyłącznie z uwzględnieniem tej poprawki aktywnego katalogu.

Uwaga:

  • Ta zaktualizowana wersja Intel® SCS nie zawiera najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń. Ten produkt zakończył pomoc techniczną i jest przeznaczony do zakończenia eksploatacji 31 grudnia 2022 r. Klienci powinni jak najszybciej rozważyć migrację do Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA).
  • Firma Intel zaleca przemyślane uwzględnienie zagrożeń dla bezpieczeństwa Twojej organizacji, klientów i użytkowników końcowych. Partnerzy eko-systemów Intel oraz klienci, którzy zbiorą poprawkę, akceptują wszelkie zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

26 lutego 2021 r.

Chcemy poinformować nas o nadchodzącym deprekacie Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) dla naszych cenionych partnerów i klientów ekosystemu. Intel® SCS będą obsługiwane do 31 grudnia 2022 r. Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) zastąpi Intel® SCS przyszłości, ponieważ jest to obsługiwane przez firmę Intel rozwiązanie do aktywacji i konfigurowania Intel® Active Management Technology (Intel® AMT).

Najnowsza wersja Intel® SCS 12.2.0.152 będzie nadal dostępna w centrum pobierania do 31 marca 2021r.

  • Intel® SCS nie będą już dostępne do pobrania publicznie po 31 marca 2021 r.
  • Po 31 marca 2021 r. strona Intel® SCS pobierania będzie uwzględniać jedynie evergreen errata, zawierającą pełną listę znanych problemów, możliwości obejścia lub łagodzenia skutków.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Specjalne informacje o wersji 12.2.0.152:

SCS 12.2.0.152 nie modernizuje istniejącej instalacji 12.2.0.139 lub 12.2.0.150. Przed instalacją tej aktualizacji należy najpierw odinstalować poprzednią wersję Intel® Setup and Configuration Software 12.2.0.139 lub 12.2.0.150 z aplikacji i funkcji, a następnie zainstalować wersję 12.2.0.152. Wykonaj tę samą procedurę za pomocą Intel® SCS ACUConfig 12.2.0.139 oraz Intel® SCS ACUWizard 12.2.0.139 w razie potrzeby. W przypadku wszystkich innych wcześniejszych wersji odinstalowanie nie jest wymagane i obsługiwana jest dodatkowa aktualizacja.

Klauzula przestrzegania przepisów eksportowych

Oprogramowanie to podlega przepisom amerykańskiej administracji eksportowej oraz innym przepisom prawa amerykańskiego i nie może być eksportowane lub ponownie eksportowane do niektórych krajów (w tym Do Niektórych Krajów (włącznie z Wyeksportowanymi Stronami, Korei Północnej, Korei Północnej, Inkasanta i In. Wer. Teraz) lub osobom lub podmiotom objętym zakazem otrzymywania eksporcie z USA (obejmujących Strony odmowy, specjalnie wyznaczoną firmę Epic, oraz podmioty z Listy Podmiotów Bureau of Export Administration Entity List lub związane z technologią i nuklearną, z użyciem broń insektów chemicznych lub zabezpieczanych).

pakiet pobierania Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) to modułowe środowisko wieloplatformowe umożliwiające bezpieczne odkrywanie i włączanie funkcji firmy Intel oraz zarządzanie nimi w firmach. Intel® SCS wprowadza wartość podstawowych możliwości platform klientów biznesowych do działów IT.

Uwaga: Po pobraniu i rozpakowaniu zawartości pakietu kliknij dwukrotnie plik Intel(R)_SCS_Start_Here.htm, aby rozpocząć.

Pakiet pobierania konfiguratora

Intel® SCS Konfigurator to komponent Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS), który konfiguruje Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). To pobieranie jest wygodne dla klientów, którzy nie wymagają komponentów Intel® SCS zdalnej usługi konfiguracji (RCS).

Dowiedz się więcej o Intel® SCS

Potrzebujesz pomocy?

Intel® Business Support

Użytkownicy Intel® SCS i tego dodatku SCS dla SCCM mogą poprosić o pomoc techniczną za pośrednictwem nowego portalu Intel® Business Support. Ci, którzy wypełnią jednorazowy formularz zgłoszeniowy, otrzymają pomoc techniczną bezpośrednio od inżynierów firmy Intel. Skorzystaj z portalu Intel® Business Support, aby przesyłać pytania, śledzić postępy i szybciej podnosić poziom swojego środowiska.

Centrum ekspertów Intel® vPro™

Ci, którzy nie chcą się zapisywać, mogą dzielić się wiedzą i współpracować przy rozwiązywaniu typowych problemów ze społecznością poprzez Centrum ekspertów Intel® vPro™. Należy pamiętać, że inżynierowie firmy Intel nie ułatwiają społeczności. Gorąco zalecamy rejestrację.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.