Sterownik serwerowy mikroukładu Intel® dla systemu Windows* dla starszych Intel® Server Board

16356
1/29/2019

Wprowadzenie

Oprogramowanie mikroukładu Intel® wersji 10.1.17903.8106, instaluje pliki INF systemu Windows* do systemu docelowego.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 5.4 MB
  • SHA1: 7A34C56D16357BAFAE1A749BAC465E8976CBF8FA

Szczegółowy opis

Ważna uwaga: Wersje systemu Windows* w tym pliku do pobrania nie są obsługiwane we wszystkich powiązanych produktach. Zapoznaj się ze stronami zgodności systemu operacyjnego dla obsługiwanych wersji systemu Windows odpowiedniej rodziny produktów.

Celu

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki Windows INF w systemie docelowym. Te pliki zawierają opis systemu operacyjnego, w jaki sposób skonfigurować komponenty chipsetu Intel® w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania następującej funkcji:

  • Identyfikacja komponentów chipsetu Intel® w Menedżerze urządzeń

Możesz zainstalować to oprogramowanie w trzech trybach: interaktywnym, cichym i nienadzorowanym wstępnie ładowanym. Tryb interaktywny wymaga danych wejściowych użytkownika podczas instalacji; tryb dyskretny i tryb wstępnego ładowania nie nadpisywany.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu?

Uruchom narzędzie Intel® Driver and Software Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.