Wbudowany sterownik wideo dla systemu Windows* dla starszych serwerowych płyt głównych i systemów Intel®

16358
10/5/2012

Wprowadzenie

Zawiera sterownik wbudowany dla systemu operacyjnego Windows* Server 2003 i Windows* Server 2008.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 2.5 MB
  • SHA1: EDB3E6130063EFED47CD033F24CD3E5B335CCD50

Szczegółowy opis

Aby zainstalować sterownik, uruchom przycisk "ZAINSTALUJ. PLIK BAT". Jeśli sterownik zostanie zainstalowany pomyślnie, wyświetli się komunikat "Instalacja zakończyła się pomyślnie".
UWAGA: sterownik zostanie zainstalowany wyłącznie w wersji 32-bitowej i 64-bitowej dla systemu Windows 2003 Server i Windows 2008 Server. Sterowniki nie będą aktywne, dopóki maszyna nie zostanie ponownie uruchomiona.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.