Sterownik wideo dla systemu Windows* dla starszych płyt ® i systemów serwerowych Intel®

16358
1/17/2016

Wprowadzenie

Zawiera sterownik dla systemu operacyjnego Windows* Server 2012 i Windows Server 2012R2 (4.01.01.005).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*
  • Rozmiar: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

Szczegółowy opis

Aby zainstalować sterownik, uruchom ZAINSTALUJ. plik BAT. Jeśli sterownik zostanie pomyślnie zainstalowany, wyświetli on instalację pomyślnie.

Uwaga: Sterownik ten zostanie zainstalowany wyłącznie na serwerze Windows* Server 2012. Sterowniki nie będą aktywne do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Pod tym linkiem znajdziesz sterownik wideo dla systemu Windows* Server 2016 i Windows® 10.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.