Wbudowany sterownik wideo dla systemu Windows* dla starszych serwerowych płyt głównych i systemów Intel®

16358
1/17/2016

Wprowadzenie

Zawiera sterownik wbudowany dla systemu operacyjnego Windows* Server 2012 i Windows Server 2012R2 (4.01.01.005).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows* 8.1
  • Rozmiar: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

Szczegółowy opis

W celu instalacji sterownika uruchom pozycję ZAINSTALUJ. Plik BAT. Jeśli sterownik zostanie pomyślnie zainstalowany, wyświetli się pomyślnie instalacja.

Uwaga: Sterownik zostanie zainstalowany wyłącznie w systemie Windows* Server 2012. Sterowniki nie będą aktywne, dopóki maszyna nie zostanie ponownie uruchomiona.

W celu uzyskania sterownika wideo dla systemu Windows* Server 2016 i Windows® 10 zapoznaj się z tym linkiem.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.