Projekt referencyjny przypadku użytkowania platformy Intel® vPro™ — udoskonalona zdalna naprawa dzięki WinRE

16384
2/29/2012

Wprowadzenie

Począwszy od systemu Windows* Vista, firma Microsoft* wraz ze swoim...

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Rozmiar: 353.9 KB
  • SHA1: 7765C484B0D08B48217BFED57D32B0777DB332F4

Szczegółowy opis

Począwszy od systemu Windows* Vista, firma Microsoft* wraz z systemami operacyjnymi Windows* uruchomiła środowisko odzyskiwania systemu Windows* Recovery Environment (WinRE). Jeśli komputer nie uruchomi się lub system Windows wymaga szczegółowej naprawy, winRE może zostać użyty, aby poprawić tę sytuację. W połączeniu z Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) zadania te można wykonywać zdalnie. W tym dokumencie opisano tworzenie obrazu WinRE .iso do zdalnego użytku z technologią Intel® vPro™. Obejmuje również podstawy zdalnego uruchamiania i dostępu do WinRE.

Jeśli komputer nie uruchomi się lub system Windows wymaga szczegółowej naprawy, winRE może zostać użyty, aby poprawić tę sytuację. WinRE zawiera wiele przydatnych narzędzi, które znajdują się w systemie Windows lub umożliwiają automatyzację naprawy i odzyskiwania obrazu zapasowego. Co więcej, WinRE opiera się na WinPE. W związku z tym wszystkie funkcje WinPE, takie jak mapowanie dysków sieciowych, edycja rejestru itd., są również dostępne w WinRE.

W połączeniu z technologią Intel® vPro™ IDE Redirection, WinRE może być używany zdalnie z punktu pomocy technicznej. Usuwa to potrzebę odwiedzin przy biurku, aby skorzystać z WinRE.

Ten dokument obejmuje budowę WinRE. Dostępne są dwie opcje. Pierwszą z nich jest użycie WinRE z domyślną kompilacją, opcjonalnie dodanie sterowników LAN. W tej konfiguracji, WinRE może być używany zdalnie z dowolnym systemem, który ma Intel AMT co najmniej 6 oraz skonfigurowany zdalnego sterowania KVM. Druga opcja to modyfikacja Systemu WinRE w celu umożliwienia jego zdalnego użytkowania z dowolnego systemu, który ma Intel AMT 2 lub więcej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.