Sterownik systemu Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 60-krotnym

16390
9/30/2019

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik ESRT2Linux* dla rodzin S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S1200RP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, SUSE Linux* Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 6.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 6.7*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Red Hat Enterprise Linux 6.9*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2*
  • Rozmiar: 132.6 MB
  • SHA1: 59DD63F1C4D5F639DB25323C21442905520B20AF

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik systemu Linux* Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) dla rodzin S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S1200RP.

W celu uzyskania zgodności systemu operacyjnego zapoznaj się również z listą obsługiwanych systemów operacyjnych dla konkretnej płyty głównej.

Uwaga: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.