Projekt referencyjny przypadku użytkowania platformy Intel® vPro™ — lokalna konfiguracja i konfiguracja przy użyciu pendrive'a USB

16403
3/1/2012

Wprowadzenie

Lokalna konfiguracja i konfiguracja Intel® AMT przy użyciu pendrive'a USB

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Rozmiar: 363.4 KB
  • SHA1: D9516F1A1A0215E327E9E5B560FF691ED0A4890F

Szczegółowy opis

Wraz z premierą Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) 4 technologia Intel® vPro™ dodała możliwość konfiguracji i konfiguracji komputerów z technologią Intel vPro lokalnie za pomocą pendrive'a USB. Dla małych i średnich firm, które preferują lokalną konfigurację i konfigurację, może to przyspieszyć proces konfiguracji i konfiguracji. Ten przypadek użycia wykaże uproszczenie tego procesu.

Film demonstracyjny: http://www.youtube.com/watch?v=UfNX4f8zwsU

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.