Narzędzie do zarządzania zasilaniem i konfiguracji termicznej

16518
9/23/2013

Wprowadzenie

Oblicza zużycie energii i konfigurację termiczną

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 194.1 KB
  • SHA1: 8125B45B3CBBB57C372BD7D94393CA9534C1E3C5

Szczegółowy opis

Włącz makra w programie Microsoft* Excel lub równoważnym programie w arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.