narzędzie P4000IP_P4300CR Power Budget and Thermal Configuration Tool

16533
9/29/2013

Wprowadzenie

Rodzina System serwerowy Intel® P4000IP i Intel® Workstation System Z rodziny P4300CR — zasilanie i narzędzie do konfiguracji termicznej

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 168.5 KB
  • SHA1: 70AE3D2A00D60E2C5D63116D766862CC4EC17577

Szczegółowy opis

Włącz makra w programie Microsoft* Excel lub równoważnym programie w arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.