sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows XP* (np.)

16543
2/13/2013

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję sterownik grafiki HD Intel® 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) dla 32-bitowego systemu Windows XP*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows XP family*
  • Rozmiar: 22.8 MB
  • SHA1: 23B7703CEBB287EF4E919762789F7E53D3403C9D

Szczegółowy opis

Celu

Ten pakiet sterowników oprogramowania zainstaluje sterownik grafiki HD Intel® produktu wymienionego w pliku readme. Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik README w celu uzyskania informacji o instalacji oraz INFORMACJE O WERSJI, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) dla systemu Windows XP*.


Użycia

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Uzyskanie pomocy technicznej

Forum społeczności pomocy technicznej dla grafiki to monitorowana wymiana peer-to-peer dla społeczności grafiki Intel.The Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Graphics community. Kliknij to łącze, aby zarejestrować się i wziąć udział w forum.

Do obsługi sterowników grafiki Intel® można również uzyskać dostęp poprzez skontaktowanie się z Działem obsługi klienta.


Dodatkowa pomoc

Identyfikacja kontrolera grafiki Intel®


Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.


Powiązane tematy

Intel® Graphics Driver często zadawane pytania

Strony internetowe producentów komputerów

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.