sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows XP* 64 (np.)

16545
2/13/2013

Wprowadzenie

Instaluje 64-bitową wersję sterownik grafiki HD Intel® 14.51.11.64.5437 (6.14.10.5437).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • Rozmiar: 29.3 MB
  • SHA1: B2584EAC7B865332C01E28FD11CFDF3346603944

Szczegółowy opis

Celu

Ten pakiet sterownika oprogramowania zainstaluje sterownik grafiki HD Intel® produktu wymienionego w pliku readme. Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik readme w celu uzyskania informacji o instalacji oraz informacji o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 14.51.11.64.5437 (6.14.10.5437) dla 64-bitowej wersji systemu Windows XP*.

Użycia

Te sterowniki oprogramowania są wersjami ogólnymi i mogą być używane do ogólnych celów. Jednak producenci oryginalnego sprzętu komputerowego (OEM) mogli zmienić funkcje, wprowadzić dostosowania lub wprowadzić inne zmiany w zapewnianym przez nie oprogramowaniu lub opakowaniu oprogramowania. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji w Twoim systemie OEM, firma Intel zaleca skontaktowanie się z producentem OEM i korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez producenta systemu.

Firma Intel i OEM komputera mogą nie zapewniać pomocy technicznej dla niektórych lub wszystkich problemów, które mogą wynikać z korzystania z tej ogólnej wersji sterowników oprogramowania.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant. Zobacz również identyfikowanie kontrolera karty graficznej Intel®.

Uzyskanie pomocy technicznej

  • Możesz zarejestrować się i uczestniczyć na forum społeczności pomocy technicznej poświęconej grafice w celu monitorowania wymiany peer-to-peer dla społeczności chipsetów i układów graficznych Intel®.
  • Pomoc techniczną dla sterowników grafiki Intel® można uzyskać również poprzez pomoc techniczną na żywo z agentem pomocy technicznej.

Powiązane tematy

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.