Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600IP i Płyta główna Intel® do stacji roboczych W2600CR dla rozszerzalnego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)

16564
1/6/2013

Wprowadzenie

Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600IP i Płyta główna Intel® do stacji roboczych W2600CR dla rozszerzalnego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 23.3 MB
  • SHA1: D4E388032A17A7C2343304B9C9BD624F1E2B1A20

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:


System BIOS — 01.06.0002
Oprogramowanie sprzętowe ME — 02.01.05.107
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.17.r4151
FRUSDR – 1,09

Ważne UWAGI:
— Wszystkie aktualizacje dostarczone w tym pakiecie są oparte na interfejsie Extensible Firmware Interface (EFI) (o ile nie wskazano inaczej). Do
uruchom te aktualizacje, musisz uruchomić system z osadzonej powłoki EFI, a następnie
uzyskaj dostęp do urządzenia USB lub dysku twardego zawierającego aktualizacje oprogramowania systemu.

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.
Kod open source dla oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania. Skopiuj i wkleij następujący adres URL do okna adresu przeglądarki:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21081

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.