Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600IP i Płyta główna Intel® do stacji roboczych W2600CR dla rozszerzalnego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)

16564
12/25/2014

Wprowadzenie

Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600IP i Płyta główna Intel® do stacji roboczych W2600CR dla rozszerzalnego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 27.2 MB
  • SHA1: 5E18FC8C1DFAA6DD367857D35F901C8827CB6B57

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

System BIOS — 02.03.0003
Oprogramowanie sprzętowe ME — 02.01.07.328
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.21.6680
FRUSDR – 1.12

Ważne UWAGI:
— Wszystkie aktualizacje dostarczone w tym pakiecie są oparte na interfejsie Extensible Firmware Interface (EFI) (o ile nie wskazano inaczej). Aby uruchomić te aktualizacje, musisz uruchomić system z osadzonej powłoki EFI, a następnie uzyskać dostęp do urządzenia USB lub dysku twardego zawierającego aktualizacje oprogramowania systemu.

*************************************************************************************
WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE SYSTEMU
*************************************************************************************
Zawartość tego pakietu aktualizacji jest wykorzystywana wyłącznie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla następujących produktów serwerowych Intel®:
— rodzina System serwerowy Intel® P4000IP
— rodzina System serwerowy Intel® R2000IP
— rodzina Intel® Workstation System P4000CR

Ten pakiet aktualizacji może być użyty tylko wtedy, gdy płyta główna ma następujące wersje BIOS/ME/BMC/FRUSDR lub późniejsze:
— BIOS 01.03.0002
– ME 02.01.05.69
— BMC 01.00.2812
— FRUSDR 1.03

Narzędzia służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu to:
— iflash32 11.0, kompilacja 8
— kompilacja FWPIAUPD 11.0 6
— kompilacja FRUSDR 11.0 9
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=23126

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.
Kod open source dla oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania. Skopiuj i wkleij następujący adres URL do okna adresu przeglądarki:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21081

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.