Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600IP i Płyta główna Intel® do stacji roboczych W2600CR dla rozszerzalnego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)

16564
8/4/2016

Wprowadzenie

Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600IP i Płyta główna Intel® do stacji roboczych W2600CR dla rozszerzonego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI) (02.06.0005).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 27.7 MB
  • SHA1: C212D07F2D3A89ABBCE376C66B3A9F51C5CCEFB7

Szczegółowy opis

Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS tego pakietu.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:
System BIOS — 02.06.0005
Oprogramowanie sprzętowe ME — 02.01.07.328
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.27.9958
FRUSDR – 1.12

Ta wersja zwiększa ochronę danych konfiguracji platformy, zgodnie z opisem w Poradniku bezpieczeństwa firmy Intel, INTEL-SA-00056.

Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z plikami readme w celu uzyskania szczegółowych informacji.

******************************************************************************
Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.

Kod open source dla oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania.

******************************************************************************

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.