Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2400GP dla interfejsu rozszerzonego oprogramowania sprzętowego (EFI)

16591
11/17/2012

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera system BIOS i pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2400GP oraz rodziny System serwerowy Intel® P4000GP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 23.2 MB
  • SHA1: 9447FC0D21E916575FB1E2084FA49575BFF5F0BC

Szczegółowy opis
Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

SYSTEM BIOS: 01.06.0001
ME: 02.01.05.107
BMC: 1.16.4010
FRUSDR: 1,05
Ważne informacje:

— Wszystkie aktualizacje dostarczone w tym pakiecie są oparte na interfejsie Extensible Firmware Interface (EFI) (o ile nie wskazano inaczej). Aby uruchomić te aktualizacje, musisz uruchomić system z osadzonej powłoki EFI, a następnie uzyskać dostęp do urządzenia USB lub dysku twardego zawierającego aktualizacje oprogramowania systemu.

******************************************************************************
Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane oprogramowanie open source
licencje są dołączone do kodu źródłowego.

Kod open source dla oprogramowania sprzętowego kontrolera BmC (Baseboard Mgmt Controller) jest dostępny do pobrania. Skopiuj i wkleij następujący adres URL do okna adresu przeglądarki:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21081

******************************************************************************

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.