Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2400GP dla interfejsu EFI (Extensible Firmware Interface)

16591
5/13/2013

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2400GP oraz rodziny System serwerowy Intel® P4000GP (01.06.0002 (fru108)).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 23.2 MB
  • SHA1: B43C7763B90E39513B8807CE09EFB1D71BCDED70

Szczegółowy opis

Dla ostatniej wersji oprogramowania sprzętowego R02.06.E006

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

  • System BIOS: 01.06.0002
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: 02.01.05.107
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.16.r4010
  • FRUSDR: 1,08

Ważne informacje


Wszystkie aktualizacje dostarczone w tym pakiecie są oparte na interfejsie Extensible Firmware Interface (EFI) (o ile nie wskazano inaczej). Aby móc uruchamiać te aktualizacje, musisz uruchomić system z wbudowanej powłoki EFI, a następnie uzyskać dostęp do urządzenia USB lub dysku twardego zawierającego aktualizacje oprogramowania systemu.

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.

Oprogramowanie sprzętowe kontrolera zarządzania płyty bazowej (BMC) open source jest dostępne do pobrania.


Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.