Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2400LP dla Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant, Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), WinPE oraz rozszerzonego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI)

16610
12/8/2012

Wprowadzenie

Zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2400LP do stosowania z Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant, Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), WinPE i EFI (01.06.0002).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 36.9 MB
  • SHA1: BE13AD4927EB63A790118218373BF94DC0F9C576

Szczegółowy opis

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® Server Board S2400LP i System serwerowy Intel® H2000LP do użytku z Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant, Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), intel® wbudowaną powłoką Extensible Firmware Interface (EFI) oraz środowiskiem wykonawczym Microsoft Windows Preboot* (WinPE).

Uwaga: Ten pakiet nie zawiera plików odzyskiwania systemu BIOS. W celu odzyskania systemu BIOS zapoznaj się z "Pakietem aktualizacji oprogramowania sprzętowego S2400LP dla EFI".

Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z plikami readme w celu uzyskania szczegółowych informacji.

******************************************************************************
Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane oprogramowanie open source
licencje są dołączone do kodu źródłowego.

Kod open source dla oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania.


******************************************************************************

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.