Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2400EP dla interfejsu EFI (Extensible Firmware Interface)

16632
5/21/2014

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2400EP i System serwerowy Intel® R1000EP dla EFI.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 22.5 MB
  • SHA1: CBA13F9FE2695B6322020AFB209AC45D2D98FE97

Szczegółowy opis

To pobieranie zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2400EP i System serwerowy Intel® R1000EP do użytku z powłoką Intel® Embedded Extensible Firmware Interface (EFI).

Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS tego pakietu.


Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z plikami readme w celu uzyskania szczegółowych informacji.

******************************************************************************
Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane oprogramowanie open source
licencje są dołączone do kodu źródłowego.

Kod open source dla oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania. Skopiuj i wkleij następujący adres URL do okna adresu przeglądarki:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21081

******************************************************************************

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.