Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2400EP dla interfejsu EFI (Extensible Firmware Interface)

16632
7/20/2017

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2400EP i System serwerowy Intel® R1000EP dla EFI (02.06.0006).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 27.6 MB
  • SHA1: 496AE2535DA3A252CB3934DACFEC5610CA6178EA

Szczegółowy opis

Dla ostatniej wersji oprogramowania sprzętowego R02.06.E006

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2400EP i System serwerowy Intel® R1000EP do użytku z powłoką Intel Embedded Extensible Firmware Interface (EFI).

Uwaga: Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS tego pakietu.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

  • System BIOS: 02.06.0006
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: 02.01.07.328
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.28.10603
  • FRUSDR: 1,04

Ta wersja zwiększa ochronę danych konfiguracji platformy, zgodnie z opisem w Poradniku bezpieczeństwa firmy Intel, INTEL-SA-00056.

Dodatkowe informacje

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.