sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows 7* i Windows Vista* (exe)

16650
1/21/2012

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 15.22.54.2622 sterownika grafiki HD Intel® dla systemu Windows* 7 i Windows Vista.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Vista, 32-bit*
  • Rozmiar: 72.6 MB
  • SHA1: 5DB5003C50656EC31210CDA56738E293966E3441

Szczegółowy opis

Celu:
Ten pakiet sterownika oprogramowania zainstaluje sterownik grafiki HD Intel® dla grafiki HD Intel® oraz procesorów Intel® Core™ drugiej generacji z grafiką HD Intel® 3000/2000. Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik README w celu uzyskania informacji o instalacji oraz INFORMACJE O WERSJI, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 15.22.54.2622 (8.15.10.2622) dla systemu Windows 7* i Windows Vista*.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Informacje o sterownikach Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Co zrobić w przypadku wykrycia sterownika karty graficznej producenta komputera.

Uzyskanie pomocy technicznej

Forum społeczności pomocy technicznej dla grafiki to monitorowana wymiana peer-to-peer dla społeczności grafiki Intel.The Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Graphics community. Kliknij to łącze, aby zarejestrować się i wziąć udział w forum.

Do obsługi sterowników grafiki Intel® można również uzyskać dostęp kontaktując się z działem obsługi klienta.


Dodatkowa pomoc

Identyfikacja kontrolera grafiki Intel®


Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.


Powiązane tematy
Intel® Graphics Driver często zadawane pytania

Strony internetowe producentów komputerów

Pomoc techniczna dla systemu Windows* 8 i Windows 8.1 — często zadawane pytania

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 – często zadawane pytania

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.