sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows Vista* 64 (np.)

16652
1/21/2012

Wprowadzenie

Instaluje sterownik karty graficznej w wersji 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) dla zintegrowanej grafiki HD Intel®.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Vista, 64-bit*
  • Rozmiar: 83.2 MB
  • SHA1: 5E5AE6D7FDDDC4F6A41670E915709A79A02DB48C

Szczegółowy opis

Celu

Ten pakiet sterownika oprogramowania zainstaluje sterownik grafiki HD Intel dla grafiki HD Intel® oraz dla procesorów Intel® Core™ drugiej generacji z grafiką HD Intel® 3000/2000. Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik readme w celu uzyskania informacji o instalacji oraz informacji o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) dla systemu Windows 7* 64-bitowego i Windows Vista* 64-bitowego.

Użycia

Te sterowniki oprogramowania są wersjami ogólnymi i mogą być używane do ogólnych celów. Jednak producenci oryginalnego sprzętu komputerowego (OEM) mogli zmienić funkcje, wprowadzić dostosowania lub wprowadzić inne zmiany w zapewnianym przez nie oprogramowaniu lub opakowaniu oprogramowania. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji w Twoim systemie OEM, firma Intel zaleca skontaktowanie się z producentem OEM i korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez producenta systemu.

Firma Intel i OEM komputera mogą nie zapewniać pomocy technicznej dla niektórych lub wszystkich problemów, które mogą wynikać z korzystania z tej ogólnej wersji sterowników oprogramowania.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant. Zobacz również identyfikowanie kontrolera karty graficznej Intel®.

Uzyskanie pomocy technicznej

Powiązane tematy

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.