Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (SYSCFG)

16684
3/12/2020

Wprowadzenie

Narzędzie Zapisz i przywróć konfigurację systemu (SYSCFG) służy do zapisywania i przywracania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS do pliku binarnego/INI. (14.1 Kompilacja 30)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 52.1 MB
  • SHA1: CB502896CD43E1F35338EDCCB3245F8B81768A1B

Szczegółowy opis

Obsługiwane platformy

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Celu

Narzędzie Zapisz i przywróć konfigurację systemu (SYSCFG) służy do zapisywania i przywracania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS w pliku binarnym/INI, a także do konfiguracji ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS za pomocą interfejsu wiersza poleceń.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.