Zapisz i przywróć narzędzie konfiguracji systemu (SYSCFG)

16684
7/6/2020

Wprowadzenie

Narzędzie Zapisz i przywróć konfigurację systemu (SYSCFG) służy do zapisywania i sporządzania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS w pliku binarnym/INI. (14.1 Buduj 32)

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 59.8 MB
  • SHA1: 4AA2831E986CF68EE85DC4381C0B7BD632C1370C

Szczegółowy opis

Obsługiwane platformy

Zobacz uwagi dotyczące wersji.

Celu

Narzędzie Zapisz i przywróć konfigurację systemu (SYSCFG) służy do zapisywania i sporządzania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS w pliku binarnym/INI oraz do konfiguracji ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS za pomocą interfejsu wiersza poleceń.

Dostępna dokumentacja

Jak korzystać z tego narzędzia, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

W uwagach o wersji znajdziesz instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.