Oprogramowanie sprzętowe RAID Expander RES2SV240/RES2CV240/RES2CV360

16786
8/4/2012

Wprowadzenie

Oprogramowanie sprzętowe dla Intel® RAID Expander RES2SV240, RES2CV240, RES2CV360 i RES2CV360-R.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 6.7 MB
  • SHA1: 299D7934272F40FA3CC297166CD585EFCB81F089

Szczegółowy opis

Ten plik do pobrania obsługuje Intel® RAID Expander RES2SV240, RES2CV240, RES2CV360 i RES2CV360-R. Sprawdź, czy to narzędzie zostało przetestowane za pomocą karty RAID, której wybrano do użycia, sprawdzając stronę internetową sterowników twojego kontrolera w http://support.intel.com.
=====================================================
Zawartość pakietu
=====================================================
Nazwa: Opis:
RES2xxxx0_FWPKG-ph13_readme.txt Ten plik
Narzędzie do aktualizacji systemu Windows\* i pliki pomocy technicznej, w tym binarne oprogramowanie sprzętowe
Narzędzie do aktualizacji systemu Linux\* Linux i pliki pomocy technicznej, w tym binarne oprogramowanie sprzętowe
Narzędzie do aktualizacji UEFI\* UEFI i pliki pomocy technicznej, w tym binarne oprogramowanie sprzętowe
Umowa licencyjna License_v2.pdf
KOPIOWANIE. Umowa licencyjna NEWLIB.txt
=====================================================
Znane ograniczenia
=====================================================
1) Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego wymaga rozszerzenia podłączonego do odpowiedniej karty sieciowej Intel® SAS/RAID Host Bus Adapter (HBA), podano poniżej, by znaleźć listę zgodności HBA.
Kompatybilność karty sieciowej hosta SAS:
Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040, RMS25JB080, RMS25KB040, RMSKB080, RMS2LL040 i RMS2LL080.
kontroler Intel® RAID RS25GB008
Kompatybilność karty sieciowej hosta RAID:
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080, RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB040, RMT3CB080, RMS25CB080N i RMS25PB080N
kontroler Intel® RAID RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080 i RS25NB008
Kompatybilność kontrolera SAS na płycie:
Kontroler obsługujący SATA/SAS na płycie głównej oparty na chipsecie Intel® C600 w trybie Technologia pamięci Intel® Rapid enterprise (RSTe). Potrzeby sas feauzkować muszą być włączone przez odpowiednie klucze aktualizacji Intel® RAID C600.
2) Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego wymaga również odpowiedniego systemu operacyjnego do wykonania.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą karty sieciowej hosta SAS jest obsługiwana w systemach Windows, Linux i UEFI (EFI 2.0).
Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego za pomocą karty magistrali hosta RAID jest obsługiwane w systemach Windows i Linux.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą kontrolera obsługującego SATA/SAS na płycie głównej jest obsługiwana wyłącznie w systemie Linux.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.