Technologia Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows 7*

16806
1/15/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera instalację technologii Intel® Wireless Bluetooth® wersji 21.40.5 oraz sterownika. Wersja sterownika może różnić się w zależności od karty sieci bezprzewodowej i zainstalowanego systemu operacyjnego Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 7, 64-bit*
 • Rozmiar: 28.5 MB
 • SHA1: D6FE1958F781F4489C37B23D5A34CDBE49BCFA94
 • Windows 7, 32-bit*
 • Rozmiar: 26.6 MB
 • SHA1: 76030BAF8E80653B883474F56C06164C33417ECE

Szczegółowy opis

Celu

Technologia Intel® Wireless Bluetooth® jest zalecana dla użytkowników końcowych, w tym użytkowników domowych i klientów biznesowych korzystających z technologii Bluetooth®.

Pakiet Intel® Wireless Bluetooth w wersji 21.40.5

 • Wersje programów i funkcji = 20.90.6
 • Wersja Menedżera urządzeń= 20.90.6.4

Uwaga: Aktualizacja pakietu oprogramowania może nie spowodować aktualizacji sterownika karty sieci bezprzewodowej, jeśli jest on taki sam, jak sterownik poprzedniej wersji.

Nie masz pewności, co pobrać?

Przed instalacją upewnij się, że posiadasz system operacyjny Windows 7*. Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest 32-bitowy czy 64-bitowy.

Upewnij się, że Twoja karta sieci bezprzewodowej jest obsługiwana przez ten plik do pobrania. Lista obsługiwanych kart sieci bezprzewodowej dostępna poniżej.

W celu określenia, która karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w Twoim systemie komputerowym:

Który plik wybrać?

 • Jeśli posiadasz 32-bitowy system Windows 7: BT_21.40.5_32_Win7.exe
 • Jeśli posiadasz 64-bitowy system Windows 7: BT_21.40.5_64_Win7.exe

Jak zainstalować

 1. Pobierz plik do foldera na swoim komputerze.
 2. Odinstaluj aktualną wersję bezprzewodowego bluetooth Intel.
 3. Kliknij dwukrotnie na plik, by rozpocząć instalację.

Uwaga: W przypadku instalacji konkretnych aktualizacji systemu Microsoft Windows* i aktualizacji oprogramowania Intel® Wireless Bluetooth z poprzednich wersji konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków. W celu rozwiązywania problemów z aktualizacjami produktów Intel® Bluetooth i Microsoft Windows 7* znajdziesz szczegółowe informacje.

W uwagach o wersji znajdziesz instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Informacje Intel® software i sterowniki

Sterownik lub oprogramowanie Twojego komponentu Intel® mogła zostać zmieniona lub zastąpiona przez producenta komputera. Zanim zainstalujemy nasz sterownik, zalecamy s współpracy z producentem komputera, aby nie tracąc funkcji ani dostosowań.

Zapoznaj się z listą stron internetowych z pomocą techniczną dla producentów komputerów.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.