Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows 7*

16806
1/15/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania jest zainstalowany Intel® Wireless Bluetooth® wersji 21.40.5 i sterowniku. Wersja sterownika różni się w zależności od zainstalowanej karty sieci bezprzewodowej i systemu operacyjnego Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 7, 64-bit*
 • Rozmiar: 28.5 MB
 • SHA1: D6FE1958F781F4489C37B23D5A34CDBE49BCFA94
 • Windows 7, 32-bit*
 • Rozmiar: 26.6 MB
 • SHA1: 76030BAF8E80653B883474F56C06164C33417ECE

Szczegółowy opis

Ważna informacja

Należy pamiętać, że wersja 21.40.5 to ostatnia dostępna wersja sterownika Intel® Wireless Bluetooth® dla systemów operacyjnych Windows 7* i Windows 8.1*. To oprogramowanie zostało wyekscytowe i nie będzie zapewniona dodatkowa pomoc techniczna dla tych sterowników.

Celu

Intel® Wireless Bluetooth® jest zalecane dla użytkowników końcowych, w tym użytkowników domowych i klientów biznesowych z technologią Bluetooth®.

Wersja pakietu Intel Wireless Bluetooth 21.40.5

 • Wersja programów i funkcji = 20.90.6
 • Wersja menedżera urządzeń= 20.90.6.4

Uwaga: Aktualizacja pakietu oprogramowania może nie zaktualizować sterownika karty sieci bezprzewodowej, jeśli zawiera on ten sam sterownik, co poprzednia wersja.

Nie wiesz, co pobrać?

Przed instalacją upewnij się, że masz system operacyjny Windows 7*. Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest 32-bitowy czy 64-bitowy.

Upewnij się, że Twoja karta sieci bezprzewodowej jest obsługiwana przez to pobieranie. Lista obsługiwanych kart sieci bezprzewodowej dostępna poniżej.

W celu określenia, która karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w Twoim systemie komputerowym:

Który plik wybrać?

 • Jeśli posiadasz 32-bitowy system Windows: BT_21.40.5_32_Win7.exe
 • Jeśli posiadasz 64-bitowy system Windows: BT_21.40.5_64_Win7.exe

Jak zainstalować

 1. Pobierz plik do folderu na swoim komputerze.
 2. Odinstaluj aktualną wersję Intel Wireless Bluetooth.
 3. Kliknij dwukrotnie plik, by rozpocząć instalację.

Uwaga: Jeśli zainstalowano określone aktualizacje systemu Microsoft Windows* i uaktualniasz oprogramowanie Intel Wireless Bluetooth z poprzednich wersji, konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami technologii Intel® Bluetooth i Microsoft Windows 7*.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę stron internetowych pomocy technicznej dla producentów komputerów.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.