Technologia Intel® Wireless Bluetooth® dla administratorów IT

16807
7/20/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania jest zalecany dla administratorów IT i obejmuje pakiety dystrybucji technologii Intel® Wireless Bluetooth® wersji 22.60.0.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 12.5 MB
 • SHA1: CD3B787B9FE65563C0EFB8C1C9109029C7DFB74C
 • Windows 10, 32-bit*
 • Rozmiar: 12.5 MB
 • SHA1: CD3B787B9FE65563C0EFB8C1C9109029C7DFB74C
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Rozmiar: 33.6 MB
 • SHA1: 2E47E6E0FA34F16297BCEEC51DB2C11C3159A730

Szczegółowy opis

Celu

Zalecane dla administratorów IT. Plik do pobrania zawiera pakiety dystrybucji bezprzewodowej Intel® Bluetooth® wersji 22.60.0.

Sterownik technologii Intel® Wireless Bluetooth® 22.60.0 został zaktualizowany tak, aby zawierał aktualizacje funkcjonalności i zabezpieczeń. Użytkownicy powinni zaktualizować do najnowszej wersji.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz pakietu sterowników dla administratorów IT, sprawdź nasze regularne sterowniki intel® Wireless Bluetooth® wersja 22.60.0

Pakiet technologii Intel® Wireless Bluetooth dla administratorów IT jest zalecany dla dużych korporacji, uniwersytetów i centrów medycznych. Mniejsze organizacje mogą również okazać się przydatne w przypadku instalacji i wdrażania.

Jest to skompresowany pakiet, który zawiera wszystkie pliki wymagane do instalacji oprogramowania Intel® Wireless Bluetooth. Pakiet ZIP umożliwia rozpakowywanie sterowników i oprogramowania do instalacji na wielu systemach.

Uwaga: Aktualizacja pakietu oprogramowania może nie spowodować aktualizacji sterownika karty sieci bezprzewodowej, jeśli jest on taki sam, jak sterownik poprzedniej wersji. Instrukcje można znaleźć Intel® PROSet/Wireless Software wersji sterownika i wersji sterownika.

Co nowego

W uwagach o wersji znajdziesz informacje na temat nowych lub naprawinych problemów, instrukcji instalacji i obsługiwanego sprzętu.

Nie masz pewności, co pobrać?

Sprawdź, która karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w Twoim systemie komputerowym:

Który plik wybrać?

Po wybraniu pliku do pobrania z tej strony i zaakceptowaniu umowy licencyjnej użytkownika końcowego pojawi się menu podręczne. Pobierz odpowiedni plik opisany poniżej dla twojego systemu operacyjnego i wymagań użytkownika:

 • Wszystkie system operacyjny: BT_22.60.0_all.zip
 • Windows® 10 (wersja 32-bitowa: BT_22.60.0_32_Win10.zip)
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa): BT_22.60.0_64_Win10.zip

Uwaga: Ta wersja zawiera aktualizacje dla ® systemu Windows dla 10 sterowników. Windows 8.1* i Windows 7* są takie same jak w poprzedniej wersji i są dostępne dla wygody.

Jak zainstalować

 1. Pobierz plik do foldera na swoim komputerze. Użyj aplikacji rozpakować innej firmy, aby otworzyć plik i rozpakować zawartość.
 2. Odinstaluj aktualną wersję oprogramowania bezprzewodowego bluetooth Intel.
 3. Zapoznaj się z informacjami na temat opcji instalacji bezprzewodowej bluetooth firmy Intel, w tym dyskretnej instalacji.

Informacje Intel® software i sterowniki

Sterownik lub oprogramowanie Twojego komponentu Intel® mogła zostać zmieniona lub zastąpiona przez producenta komputera. Zanim zainstalujemy nasz sterownik, zalecamy s współpracy z producentem komputera, aby nie tracąc funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę stron internetowych z pomocą techniczną dla producentów komputerów.

Uzyskaj pomoc techniczną

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.